Skip to main content

Att skicka nyhetsbrev är mycket smart ur ett marknadsföringsperspektiv och är något som ökat i populäritet. Men när du skickar nyhetsbrev är det mycket viktigt att du följer GDPR. I den här artikeln tar vi upp varför det är viktigt och hur du gör.

Att följa GDPR

När du skickar nyhetsbrev är det viktigt att du ser till att följa GDPR i alla olika aspekter. Gör du inte det kan du äventyra säkerheten, få dina kunder att se dig som opålitlig och riskera sanktionsavgifter.

Hur du följer GDPR är det gäller nyhetsbrev

När du samlar in e-postadresser eller på något annat sätt vill hantera eller lagra personuppgifter måste du fråga om samtycke först. Det här samtycket behöver vara aktivt, alltså måste personen själv göra ett aktivt val i att tacka ja till en specifik sak. Personen behöver också vara fullt informerad om vad hen tackar ja till. Det här samtycket gäller även när du ska göra utskick, du måste få ett aktivt samtycke till det också, annars får du inte skicka nyhetsbreven.

Dessa aktiva samtycken måste du kunna bevisa om så skulle önskas. Du får heller inte samla in, spara eller hantera personuppgifter om det inte kan motiveras som nödvändigt. Har du inget tydligt syfte har du heller inte rätt enligt GDPR att göra det. Dina nyhetsbrev behöver också ha en avregistreringslänk och tydligt visa vem som är avsändaren för att uppfylla GDPRs krav.

Förenklat och tidseffektivt att hantera nyhetsbrev och GDPR

Att planera, skapa och skicka nyhetsbrev blir betydligt mycket lättare när du har en allt-i-ett plattform som hjälper dig. Med en plattform kan du få en tydlig överblick och kontroll över allt du behöver hantera.

Paloma är ett exempel på en plattform som hjälper dig att lyckas med dina nyhetsbrev och GDPR. Med smarta funktioner blir det enkelt att följa GDPR och hålla säkerheten uppe. Exempelvis finns det en funktion för automatisk radering av adresslistor som du inte längre behöver, så att du inte av misstag sparar något du inte har rättslig grund till att göra.

När du tar till dig av de tips du får, läser på kring grunderna till GDPR och använder dig av förenklande verktyg blir det lätt att skicka ordentliga nyhetsbrev.