Skip to main content

Era Försäkringar har arbetat med företagsförsäkringar sedan 1997 och är en av få försäkringsmäklare i Stockholmsområdet. Fördelarna med att låta en extern partner upphandla företagsförsäkringar är många men vi tar för vana att förenkla det med att man kan spara både tid och pengar.

Välj rätt företagsförsäkring

Att välja rätt företagsförsäkring som täcker rätt saker när det väl gäller är tidskrävande. Det gäller att läsa avtalen noggrant för att kunna avgöra om försäkringen faktiskt täcker de delar i verksamheten som är sårbara och dyra. Olika branscher behöver också se till att branschspecifika saker som hårdvara och mjukvara täcks av försäkringen.

Era Försäkringar arbetar gentemot en förmedlingsprovision vilket innebär att er försäkringskostnad aldrig kommer att bli högre än om ni vänder er direkt till ett försäkringsbolag. Genom att låta oss upphandla er företagsförsäkring sparar ni tid och kan istället fokusera på annat. Vi har gjort detta länge och har haft tid på oss att sätta tydliga processer för hur vi bäst hanterar varje unik kund. Vi värdesätter trygghet, kostnadseffektivitet och personligt bemötande.

En kontaktyta mot hela försäkringsmarknaden

Era Försäkringar förmedlar samtliga för kund relevanta försäkringar såsom företagsförsäkring, ansvarsförsäkring, entreprenadsförsäkring och fordonsförsäkring. Era Försäkringar förmedlar företagsförsäkringar till företag i alla branscher.

Relationen är central i alla våra samarbeten. För nya kunder ser vi gärna ett inledande möte där vi diskuterar fram nivån på skyddet och vilka risker som kan vara aktuella att försäkra. Vi på Era Försäkringar får då också möjlighet att presentera vårt arbetssätt och erbjuder möjligheten att låta oss ta hand om ert företags försäkringsportfölj.

Era Försäkringars arbetsprocess för företagsförsäkringar

1. Första möte

Vid ett första möte diskuterar vi fram nivån på ert skydd och vilka risker som kan vara aktuella. Vi på Era Försäkringar presenterar vårt arbetssätt och erbjuder er möjligheten att låta oss ta hand om er försäkringsportfölj. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- eller varuförsäkring.

2. Fullmakt

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt av er. Den gäller så länge ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt. Här väljer ni även om det bara är företagsförsäkringen vi ska sköta eller om vi även ska se över era fordonsförsäkringar, transportförsäkringar med flera.

3. Värdering, upphandling, sammanställning och diskussion

När vi fått fullmakten sammanställs ert skyddsbehov i ett upphandlingsunderlag som skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar och sammanställer vi dessa. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan ert medgivande.

4. Placering och uppföljning

Era Försäkringar placerar er företagsförsäkring i enlighet med ert beslut och tar även hand om eventuella uppsägningar av tidigare försäkringar. Vi tar även över ansvaret för den löpande skötseln av er företagsförsäkring när det kommer till uppdatering, utökning och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på er sida vid eventuella skadefall.