Skip to main content
Allmänt

Kontorshotell i Stockholm: En växande trend i en föränderlig arbetsmiljö

By 2024-05-28No Comments

Stockholm har under de senaste åren sett en kraftig ökning av kontorshotell. Idag finns det över 200 aktörer som erbjuder flexibla kontorslösningar i centrala lägen. Men hur ser behovet av kontorshotell ut egentligen? Är det en trend som kommer att fortsätta? Och hur påverkar den nya arbetsmiljön med distansarbete och hemarbete efterfrågan på kontorsplatser?

Flexibilitet och gemenskap lockar

Det finns många anledningar till att kontorshotell har blivit så populära i Stockholm. Den största fördelen är utan tvekan flexibiliteten. Företag slipper långa avtal och bindande hyreskontrakt, och kan istället hyra kontorsplatser på kortare tid, anpassat efter sina behov. Detta är en stor fördel för nystartade företag och mindre verksamheter som inte vill investera i dyra kontorslokaler.

Kontorshotell erbjuder också en rad andra fördelar, utöver flexibiliteten. Många kontorshotell har moderna och fräscha lokaler med ergonomiska möbler och bra IT-infrastruktur. Det finns ofta gemensamma utrymmen som kök, lounger och konferensrum som hyresgästerna kan använda. En annan attraktiv aspekt är den sociala gemenskapen som många kontorshotell erbjuder. Att hyra kontor i en delad miljö ger möjlighet till nätverkande och samarbete med andra företag.

Företagens behov varierar

Intresset för kontorshotell varierar naturligtvis beroende på bransch och typ av verksamhet. Vissa företag behöver fortfarande fasta kontorsplatser för hela sin personal, medan andra trivs bättre med en flexibel lösning där medarbetarna kan jobba både på kontoret och hemifrån.

Enligt en undersökning från Kontorsguiden gjord 2023 planerar 42% av Stockholmsföretag att öka andelen distansarbete under de kommande åren. Samtidigt svarar 78% av de tillfrågade att de ser ett värde i att ha en fysisk mötesplats för sin personal.

Det är tydligt att arbetsmiljön är i en ständig förändring och att företag allt mer söker flexibla lösningar. Kontorshotell med sin flexibilitet och gemenskap kan vara en attraktiv lösning för många företag i Stockholm.

Framtiden för kontorshotell

Det är svårt att säga exakt hur framtiden för kontorshotell i Stockholm kommer att se ut. Men den ökade flexibiliteten och den nya arbetsmiljön med distansarbete och hemarbete talar för att kontorshotell kommer att fortsätta att vara en attraktiv lösning för många företag.

Det är dock inte uteslutet att vi kommer att se en viss omvandling av branschen. Kontorshotell kan till exempel komma att erbjuda mer specialiserade lösningar för specifika branscher eller typer av verksamheter. De kan också komma att fokusera mer på gemenskap och nätverkande, för att skapa en attraktiv mötesplats för företagare och medarbetare.I den snabbt växande stadsdelen Solna finns det ett riktigt bra kontorshotell som heter Haglunds Kontorshotell.